27.04.2017
Tanoto Sigorta Yararlı Bilgiler

Hasar meydana geldiği zaman hiç vakit kaybetmeden bizi haberdar ediniz. 

Hasarın bildirimi aşamasında aşağıda sıralanan bilgiler sizden istenecektir:

  • Poliçe ve acente numarası
  • Sigortalının adı, soyadı, ticari unvanı
  • Hasar tarihi
  • Tahmini hasar miktarı
  • Hasarın mahiyeti
  • Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi ve telefonu
  • E-posta adresi
  • IBAN Numarası
© 2021 Tanoto Sigorta Tüm hakları saklıdır.